ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

2014ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ತುಮಕೂರು,ತಿಪಟೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ :

• 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ
• 62 ಮಿಲಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
• 92 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
• 162 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು 356 ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
• 35,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು
• 35,536 ಸಾವಿರ ವರ್ತಕರು
• 18146 ಸಾವಿರ ದಲ್ಲಾಲರು
• 48 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣೆ
• 160 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ (ಇ-ಟೆಂಡರ್) ಸೇವೆ
• 40 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್

ರಾಜ್ಯದ 162 ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ)ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮೂಲಕ 110 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಟ್‍ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ರೂ.90,000 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.

40 ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ವರ್ಗಿಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳು :
• 157 ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ.
• 20,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• 40 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಭಾಂದವರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ :

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಳ :
• ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
• ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ :
• ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡ್‍ಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತೂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
• ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ :
• ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆ.
• ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರವರ ಮೊಬೈಲ್‍ಗೆ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800-425-1552 ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
• ಉಗ್ರಾಣ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು :
• ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ
• ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
• ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
• ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
• ಎಫ್‍ಪಿಒ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು

ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್, ಐಎಫ್‍ಎಸ್.,
ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ),ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
& ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s