ರೆಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಗಳು

ರೆಮ್ಸ್ ನ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾದರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (CAPAM) ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

CAPAM ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗೊಳಿಸುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸಲು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಗೊಳಿಸಿರುವಂಥಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಯುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ “ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ” ಯೋಜನೆಯು 8 ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ 40 ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೆಮಿ- ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು, ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕ್ಕಾಗಿ “ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2018″ ನ್ನು 24th ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್, ಗಯಾನಾ ದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದಂತಹ CAPAM ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್ (MD &CEO) ರೆಮ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ “ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ -2018 “ನ್ನು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ “ಆಗ್ರೋ ವರ್ಲ್ಡ್-2018” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ. ಜಿ. ಖುರ್ಷಿದ್ ಆ ಗಣೈ (ಸಲಹೆಗಾರರು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು) ರವರು ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀ. ಸಲೀಲ್ ಸೆಹಗಲ್, ಒಆ, PI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ – (ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಛೇರ್ಮನ್) ಮತ್ತು ಇತರೆ 26 ಪ್ರಮುಖರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು.

ಆಗ್ರೋ ವರ್ಲ್ಡ್-2018

Rashtriya e Market Services Bags Awards in Multiple Platforms

Proud to announce that Rashtriya e Market Services (ReMS) has back to back received two prestigious awards held in Commonwealth Association for Public Administration and Management – CAPAM 2018, Guyana and AgroWorld 2018, Delhi.
The Commonwealth Association for Public Administration and Management (CAPAM) is an Associated Organisation of the Commonwealth.  The CAPAM International Innovations Awards (IIA) are held biennially, CAPAM IIA celebrates the spirit of innovation in the public services by recognizing organizations that have made significant contributions to improving governance and services in the public sector. The awards inspire and encourage public service innovators to continue exploring, creating and implementing new ideas in order to enhance the quality of life for citizens, communities and nations.
Karnataka’s unique initiate Unified Market Platform (UMP) competed with 40 projects from 8 commonwealth countries in the semi-finals. The innovative UMP was announced the best initiative among 12 projects that made to the finals and bagged the overall best project prize – Gold Award, 2018 for transforming Karnataka’s primary agriculture markets and enhancing farmers’ income.  Mr. Manoj Rajan (MD & CEO) Rashtriya e Market Services, received these awards under the category of Innovation in Public Service Management at a function held at Georgetown, Guyana, at the conclusion of the CAPAM 2018 Biennial Conference on 24th October 2018.

In addition, Mr. Manoj Rajan – MD & CEO of Rashtriya e Market Services Pvt Ltd, was also awarded with the prestigious India Agribusiness Award 2018 on the conclusion day of AgroWorld 2018 held at Indian Agriculture Research Institute (IARI), New Delhi. The Prestigious Indian agribusiness award 2018 was handed over by Shri. G. Khurshid A Ganai (Adviser to Governor- Jammu & Kashmir).
The India Agribusiness Award Jury chaired by Mr. Salil Singhal, MD, PI Industries, Dr MS Swaminathan, Founder – MS Swaminathan Research Foundation, and Chairman, ICFA Agriculture Council with twenty six persons of national eminence conferred Mr. Manoj Rajan the ‘India Agribusiness Award 2018’ for his contributions to Agribusiness leading to  value generation for all its stakeholders.