ನಾನು ತೊಗರಿ

 

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಗರಿ ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬಟಾಣಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕಜಾನಸ್ ಕಜಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾನು ಫಾಬೇಶನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ರಪ್ತಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪದಿಸುವ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಕೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ . ನಾನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುರವಂ ಪರುಪ್ಪು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೂರ್, ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಭೋಧಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

 

ನಾನು ಕೃಷಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ನನ್ನ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಸಾರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾವರ್ಪ, ಮುರುಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ ಫೈ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಾನು 1000ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂಲದ ಸರಣಿ, ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪುರತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನನಗೆ ಕಾಗೋಫಿ (ಕಾಗೋ ಬಟಾಣಿ) ಎಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೇರಿಕನ್ನರ ನಡುವೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಗತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ.

ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅವಲಂಬಿತ ಅರೆಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ.

 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊನಚಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆರ್ಶಿವಾದಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಉತ್ಪದಾನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 4.98ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‍ಗಳಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 80% ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1.05 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ ನನ್ನ ಉತ್ಪದಾನೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಕೇಂದ್ರ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟಾರೇ ಉತ್ಪದಾನೆಯ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 21% ರಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶದಿಂದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ 25 ರಷ್ಟು ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ಜೋಳ (ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ), ಬಾಜ್ರ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ (ಜಿಯಾಮೇಜ್) ಅಥವಾ ಇತರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಹಜೀವನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರೈಜೋಬಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಉತ್ಕ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಸಹಜೀವನದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‍ಗೆ 90ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ರೈತರು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಳಿಕ ಕಣದಲ್ಲಿ ತೂರಿ,ಧಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಗಮನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ ತಳಿ4ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಉಪಕರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೂಲಕ ತಳಿಗಳಾದ ICPH 2671 ಮತ್ತು ICPH 2740 ಬೀಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ,ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹುಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವದ 25ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಬೆಳೆಯಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಯನ್ಮಾರ್, ತಾನ್ ಜೇನಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಮಲಾವಿ, ಉಗಾಂಡ, ಮೊಝಾಂಭಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯು.ಎ.ಇ, ಯುಎಸ್ ಎ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಪ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಅವಕವಾಗುವ ಸಮಯ. ನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇಕಡ 70% ರಷ್ಟು. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹಬ್ಬದ ರುತುಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ (ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್)ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವವೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮುಂಗಾರು ವೈಫಲ್ಯ, ಗ್ವೌಪ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಇಂಡೋರ್, ಭೂಪಾಲ್,ಒಡಿಶಾ, ಜಲಗಾಂವ್, ಲಾತೂರ್, ಮುಂಬೈ, ಅಕೋಲಾ ಇತ್ಯಾದಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‍ನ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನಿಮಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ.
ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೌದು, ನನ್ನ ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದುನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತಿದ್ದೇನೆ.

Quality Parameters of Agri Commodities Assayed

The quality of a commodity is determined based on the presence of certain set of traits inherent to the commodity or commodity group. Generally the set of parameters are common for commodities coming under cereals, pulses and oil seed group where as parameters differs for each commodity Spices or plantation crop groups. The quality of cereals like Paddy, Wheat, Maize, Bajra, Sorghum, Millets etc. is determined by the percentage of moisture present in the grain, quantum of foreign matter like dust and stones present in the lot, mixture of other commodity seeds, quantity of damaged or broken seeds and quantity of insect damaged grains in the lot.  The set of parameters tested during assaying of lots is represented below in table I:

Pic: Assayer analysing samples

Detailed explanation of various Parameters:

  • Moisture is expressed as percentage of water content in the grain. This is one of the most important factor. If moisture content is high in the produce it will not attract a good price as their will be high moisture loss it can’t be stored for longer time. Higher moisture deteriorates the shelf life of produce. Lots with lesser moisture content fetch a better price and increases the storage span of produce.

Digital Moisture Meter

  • Foreign Matter represents the existence of sand, pieces of stone, plastic particles, metals and pieces of glass etc. in the food grains. It is expressed in percentage terms. Lesser the foreign matter content in produce, higher the price it fetches to the farmer.
  • Admixture is other grains mixed up with principal grain. It is expressed as a percentage. Less admixture content fetch better price than the produce with much admixture.
  • Damaged or Broken means visually damaged, broken grains and is expressed as percentage. More quantity of damaged grains in the lot would fetch lower price and it negatively affecting their value of the grains.
  • Discoloured is change of colour in grains and no longer looks new, clean or healthy. Discoloration of grains are caused by either exposure to wet and damp conditions or a stress related biochemical reaction. It is expressed as a percentage. Higher quantity of discoloured grains in the lot affects the trade price of the produce.
  • Fungus infestation cause germination decrease, discoloration, musty or sour odours, chemical and nutritional changes. It is expressed in percentage. The deteriorative changes caused by fungus affect the price of grain and contribute to customer dissatisfaction. Immature grains are the grains which are not matured properly. It occurs when there has been a significant amount of secondary growth.  It is expressed as a percentage. Lesser immature grains content in the produce, it fetches better price.
  • Shrivelled grains are dry and smaller than regular grain. It is expressed in percentage. Less shrivelled content in the produce fetches better price.
  • Weevilled grains are those grains which are partially bored or damaged by small insects. It is expressed in percentage.  The produce containing such weevilled quantity of grains do not fetch good price.

The quantum of presence of these -parameters in the grains defines the quality of produce. Lower the reading of above mentioned parameters better is the quality of produce and vice versa.

ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನೈಜ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ

ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಣೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚೂಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಾಮಾರಾಜನಗರ, ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಳದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಇತರೆ ಪ್ರಾಣೆಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (ಪಿಷ್ಟ) ಎಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್‍ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಮೋನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆವಕವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ , ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಉಚಿತ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ ನುರಿತತಜ್ಞರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಾಶಿ/ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಲಾಟ್‍ಗಳನ್ನು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಡ್ರ್ಸ್ (ಃIS) ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಕೆಳೆಗಿನಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾದರಿತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ:
1. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆತರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ (ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ) ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು, ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಸ್ಯಾಂಪಲ್) ಪ್ರತಿ ಲಾಟನ್ನು ಚೀಲ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು.
2. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಟನ್ನು ತಂದಾಗ ಲಾಟ್‍ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಚೀಲದÀ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
3. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಲಾಟನ್ನು ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿತಂದಾಗ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 7 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ, ಎಡಭಾಗ, ಬಲಭಾಗ, ರಾಶಿಯ ತುದಿ, ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ತಳಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‍ನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 1/2 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದು.
5. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡರ್‍ನಿಂದತಲಾ 100 ಗ್ರಾಂನಂತೆ 5 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು.
6. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಾದರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 12 ಮಿ.ಮಿ. ರಿಂದ 25 ಮಿ.ಮಿ. ಗಾತ್ರದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ರಚಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳಿಂದ ಇತರೆಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು.
7. ಪ್ರತಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

8. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನ:
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇಜೀವವಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವವಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿಅಂತಹ ಲಾಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನುಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತವಿರುವ ಅವದಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಃIS ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನುರಿತ ಅಸ್ಸೆಯರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಜವಬ್ದಾರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಲಿದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಉತ್ಪನ್ನದಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ(ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)ಯಲ್ಲಿನ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ/ವರ್ತಕರ ಪರೀಶಿಲನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿವಾದಗಳು, ಇನ್ನಿತರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ :
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ(ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1968ರ ನಿಯಮ 91-ಪಿ(1)ರನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮ 91-ಪಿ(7)ರನ್ವಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನಿದೇಶಕರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ವಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರುಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಹಾಗೂ ಸಂನಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದುಕಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದ್ಬವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವರು.
ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾದರಿ ವಿಲೇವಾರಿ :
ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಿಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿದ ಮಾದರಿ, ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮಾದರಿ, ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು:
1. ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಎಲೆ, ಕಾಂಡ, ಹುಲ್ಲು, ಸಿಪ್ಪೆ, ಧೂಳು, ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣಿನಉಂಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು.

2. ಇತರೆತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಮೂಲ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಇತರೆತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ.
3. ಹಾಳದ ಕಾಳುಗಳು (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಕಾಳುಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು.

4. ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಟ ಹಾಳದ ಕಾಳುಗಳು (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಕಾಳುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಶೆಜ್ಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೂರಾಗಿರುವುದು.
5. ಅಪರಿಪಕ್ವ ಹಾಗೂ ಸುರುಟಿದ ಕಾಳುಗಳು (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಕಾಳುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ.

6. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಹಾಳಾದ ಕಾಳುಗಳು (ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ): ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಳುಗಳು.

7. ತೇವಾಂಶ:(ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ)
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತೂಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಓವೆನ್‍ನಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 110 ಡಿಗ್ರೀ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆದೆ. ಬಳಿಕ ಒಣಗಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಣೆಸಿ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಒಣಗಿಸುವ ಮುನ್ನಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದ ಶೇಕಡವಾರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಾಲಾಗುವುದು.
ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಣೆ:
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ, ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಪರಿಪಕ್ವ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಕಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಉದಾರಣೆ : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್‍ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನೈಜ ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಗದಗ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೊರೆತ ನೈಜ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ :
ರೈತರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ತೆಗೆದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲಾಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಧಾರಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಭಾಂದವರಿಗೆ ಸಲಹೆ :
• ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಮುನ್ನಾ ಒಣಗಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಚಮಾಡಿ, ಕಸಕಡಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತರುವುದು.
• ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ರೈತ ಭಾಂದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ದೂರದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಖರೀದೀದಾರರು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ , ಇ-ಟೆಂಡರ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಟ್‍ಗೆ ನೈಜ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.