ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

2014ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ತುಮಕೂರು,ತಿಪಟೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ :

• 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ
• 62 ಮಿಲಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
• 92 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
• 162 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು 356 ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
• 35,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು
• 35,536 ಸಾವಿರ ವರ್ತಕರು
• 18146 ಸಾವಿರ ದಲ್ಲಾಲರು
• 48 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣೆ
• 160 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್(ಇ-ಟೆಂಡರ್)ಸೇವೆ
• 40 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ರಾಜ್ಯದ 162 ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ)ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ 110 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಟ್‍ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ರೂ.90,000 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹರ್ಷತಂದಿದೆ.

40 ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ವರ್ಗಿಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳು :
• 157 ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ.
• 20,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ನೂತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• 40 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಭಾಂದವರು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ :

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಳ :
• ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಇ-ಟೆಂಡರ್‍ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
• ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ :
• ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡ್‍ಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತೂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
• ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ :
• ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆ.
• ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರವರ ಮೊಬೈಲ್‍ಗೆ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800-425-1552 ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
• ಉಗ್ರಾಣ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು :
• ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ
• ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
• ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
• ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
• ಎಫ್‍ಪಿಒ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು

ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್, ಐಎಫ್‍ಎಸ್.,
ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ),ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
& ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಪ್ರಮುಖ 162 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ)ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು? ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

                              ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ?
ರೈತರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ,ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ಕಸಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಗುಣಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ(ಪ್ಯಾಕ್) ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಲು ರೈತರು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
                                     ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?
ರೈತರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ (ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ) ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದಲ್ಲಾಲರ ಅಥವಾ ವರ್ತಕರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ತಪ್ಪದೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
                                                      ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊರಗಿನ ಖರೀದಿದಾರಿಂದಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಲಾಟ್‍ಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಟೆಂಡರನಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

                                                                ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.

                                                   ಟೆಂಡರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್
ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಟಿ.ವಿ. ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅವರವರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್‍ಗೆ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಧಾರಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ:
ಉತ್ಪನ್ನದ ತೂಕದ ಬಳಿಕ ಗಣಕೀಕೃತ ವಿಕ್ರೀಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್:
ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರು, ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರು ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 160 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಖರೀದಿದಾರರು ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 

ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್, ಐಎಫ್‍ಎಸ್.,
ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ),ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
& ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

Continue reading “ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ”

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ನಿಯ0ತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾ0ಗಣಗಳಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ,ರೈತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ,ಎಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಇ0ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು  ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ 2013ನೇ ಮಾರ್ಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು.

ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಉದ್ದೇಶ :

ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮಗಳು.ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧರಹಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೇ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್ , ಐಎಫ್‍ಎಸ್, ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತು.

 
ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ :

• ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವು ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
• ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಆರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ, ದಲ್ಲಾಲರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್‍ಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ, ಎರಡು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒದು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗೀದಾರರ ಕಾರ್ಯಗಾರ, ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2013ರ ಮೇ2 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದಲ್ಲಾಲರು, ಉಗ್ರಾಣ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು, ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಣಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ :

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಸನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಏನು?
• ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ,ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೈಜ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಗಣಕೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
• ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
• ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು.
• ಉಗ್ರಾಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
• ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡುವುದು.

ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ 2013ರ ಬಜೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತ್ತು.

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿ :
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು. ಕೃಷಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

“ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿ”ಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ…..!!
• ಮಾರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು,
• ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು,
• ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾರಾಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.

ಅನುಷ್ಟಾನದ ಕ್ರಮಗಳು :
• ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೇ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ/ವರ್ತಕರಿಗೆ ಉಗ್ರಾಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಉಗ್ರಾಣ ರಶೀತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಶೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣಾಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅವಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್’ನಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈತ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ  ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನೀತಿ-2013ರನ್ನು 2013ರ ಸೆಪ್ಪೆಂಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು :

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 2013ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎನ್‍ಇಎಂಎಲ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2014ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ)ಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ(ಇ-ಟೆಂಡರ್)ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಾರ್ಮಾಥ್ರ್ಯವೃದ್ದಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್‍ಗೆ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್, ಐಎಫ್‍ಎಸ್.,
ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ),ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
& ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.